header image

Partij voor de Dieren - Stop bijensterfte, ban bestrijdingsmiddelen

oproep aan tuincentra: stop verkoop schadelijke bestrijdingsmiddelen

Wereldwijd zijn bijen in gevaar en dat heeft grote gevolgen voor mensen, dieren, de natuur, kortom, het hele ecosysteem. Als we de bij verliezen, verliezen we ons voedsel: tachtig procent van de voedselgewassen is afhankelijk van bestuiving door de bij. We kunnen het ons simpelweg niet veroorloven om langer te wachten voor we in actie komen.

Bestrijdingsmiddelen worden gezien als de grote boosdoener, bestrijdingsmiddelen die in de landbouw gebruikt worden maar ook door particulieren in de tuin. De Partij voor de Dieren dringt al geruime tijd aan op het van de markt halen van de extreem giftige bestrijdingsmiddelen die met het verlies van de bij en andere bestuivers in verband worden gebracht. Zo dienden we diverse moties in voor een verbod op de nieuwe, extra sterke en gevaarlijke bestrijdingsmiddelen. Het kabinet verwees deze moties structureel naar de prullenbak met het argument dat meer onderzoek nodig zou zijn.

Een uitzending van Zembla laat zien hoe groot het probleem is. Ook het milieubureau van de Verenigde Naties (UNEP) luidt de noodklok. Op sommige plekken in de wereld is het aantal bijen met wel 85 procent gedaald.

Naar aanleiding van de uitzending van Zembla vond er half april, mede op verzoek van de Partij voor de Dieren, een spoeddebat plaats. De Partij voor de Dieren vindt dat staatsecretaris Bleker de bestaande wetenschappelijke onderzoeken niet kan negeren en nu actie moet ondernemen. De Partij voor de Dieren diende onder andere een motie in voor een verbod op de verkoop van bestrijdingsmiddelen aan particulieren die gevaarlijk zijn voor bijen en andere bestuivers. Helaas is deze motie verworpen.

Klik hier voor de bijdrage van de Partij voor de Dieren aan het spoeddebat.
Klik hier voor een overzicht van de activiteiten van de Partij voor de Dieren op het gebied van bijensterfte.

U kunt helpen

Omdat het kabinet gevaarlijke bestrijdingsmiddelen voor bijen en andere bestuivers niet wil verbieden, roept de Partij voor de Dieren consumenten op om te helpen deze producten van de markt te halen. Stuur de tuincentra uit uw omgeving een protestmail waarmee u de directie verzoekt haar verantwoordelijkheid te nemen en geen bestrijdingsmiddelen te verkopen die gevaarlijk zijn voor bijen om zo de bijensterfte te stoppen. Helpt u mee?

klik HIER om naar de Website van de Partij voor de Dieren te gaan.