header image

Mobiele telefonie de oorzaak van bijensterte

Telefoonsignalen zorgen voor verwarring bij bijen en veroorzaken desoriëntatie, vlak voor hun sterfte.

Het ziet er naar uit dat de signalen van mobiele telefoons, er de oorzaak van zijn dat bijenvolken over de hele wereld massal uitsterven, zo toont nieuw wetenschappelijk onderzoek aan.

In het eerst experiment van dit soort, plaatste een bijenexpert een mobiele telefoon onder een bijenkorf en ging vervolgens over tot het minutieus volgen van de reacties van de werkbijen. Het was al snel duidelijk dat de bijen het verschil konden opmaken tussen signalen ván de telefoon naar buiten, en signalen van buiten naar deze mobiele telefoon toe. De bijen respondeerden door het uitstoten van hoge piepsignalen, die normaliter alleen worden gebruikt voordat de bijen uitzwermen naar buiten.

Andere onderzoekers plaatsten ook mobiele telefoons onder bijenkorven onder gecontrolleerde condities en concludeerden dat de mobiele telefoonsignalen de bijen ernstig in verwarring brachten. De bijen begonnen doelloos rond te vliegen, voordat zij plotseling stierven. Dr. Daniel Favre, die het experiment uitvoerde, gelooft dat de signalen van mobiele telefoons, evenals de signalen van telefoonmasten, er (mede) de oorzaak van zijn dat de enorme bijensterfte op dit moment wereldwijd plaatsvindt.

Maar de Britse bijen-experts geloven dat er nog steeds geen bewijs is dat mobiele telefoons een risico opleveren voor de bijen.. Volgens deze experts ligt het aan de veranderende manieren van landbouw, de afname van de wilde bloemen en het gebruik van pesticiden.

Het aantal honingbijen in het Verenigd Koninkrijk is de laatste 25 jaar gehalveerd door wat men noemt het 'CCD', het Colonial Collapse Disorder'. Het plotseling verdwijnen van hele bijenvolken tijdens de winterperiode. Volgens ander experts zijn de bijen ernstig getroffen door een mijt, de Varroamijt om precies te zijn. Dit is een bloedzuigende parasiet, die bijenkolonies vatbaar maakt voor ziekten, heftige weersinvloeden of vergiftiging.

Volgens andere experts is het vooral de nieuwe generatie pesticiden, die ervoor zorgt dat het zenuwsysteem van de bijen wordt aangetast. Hierdoor zouden ze verdwalen en volledig in verwarring raken. Veel bijenexperts blijven echter bij de oorzaak dat de bijen lijden van het teruglopen van de wilde-bloemenstand, weidevelden, wilde gewassen en onkruidrijke tuinen.

Het is een handvol wetenschappers die blijft volhouden dat mobiele telefoons wel degelijk (mede)veroorzaker zijn van de massale sterfte onder bijen. Volgens de genoemde Dr. Favre, een docent, die voorheen als bioloog werkzaam was op het Zwitsers Federale Instituut voor Technologie, toont deze studie keihard aan dat "de aanwezigheid van mobiele telefoons, de bijen ernstig verontrust en dat deze apparaten een dramatisch effect hebben op de bijenstand".

Hij tekende de effecten op, toen hij 2 mobiele telefoons onder een bijenkorf geplaatst had. Hij nam de hoge geluiden op van de bijen, die ze uitstootten wanneer de telefoons waren uitgeschakeld, op stand-by stonden of volledig actief waren. Na zo'n 20 tot 40 minuten, nádat de telefoons volledig waren ingeschakeld, begonnen de bijen met een soort hoge doedelzak-geluiden elkaar op roepen om uit te gaan zwermen. Maar als de telefoons dan weer werden afgezet, waren de bijen binnen 2 minuten weer rustig.

Als de telefoons aanbleven, dan bleven de bijen, ondanks 'de oproep tot uitzwermen', toch in hun korf, zelfs na een blootstelling van meer dan 20 uur aan de straling van de mobiele telefoons. Volgens Dr. Favre geeft de stress die het mobiele signaal heeft op de bijenvolken, waardoor dus het 'uitzwermsignaal' wordt getriggerd, 'dramatische consequenties in termen van het verlies van bijenvolken'. Aldus zijn conclusies in het tijdschrift voor imkers 'Apidologie'.

Volgens zijn studie blijkt ook dat niet is aangetoond dat de mobiele signalen direct dodelijk zijn voor bijen, aldus Dr. Favre. Het gaat dus om de indirecte beïnvloeding van de mobiele signalen op de onderlinge communicatie van bijen. Maar het omgekeerde kan ook niet worden beweerd, dat wil zeggen dat de mobiele straling NIET gevaarlijk is. Hij voegt eraan toe: "Een van de hypotheses is dat de electromagnetische velden kunnen bijdragen aan het verdwijnen van de bijenkoloniën over de hele wereld".

Volgens de Britse bijenexpert Norman Carreck van de Universiteit van Sussex is het een interessante studie, maar "bewijst deze niet dat mobiele telefoons verantwoordelijk zijn voor de CCD, de Colonial Collapse Disorder. Als je fysiek een bijenkorf beklopt, of je opent er een om deze te onderzoeken, dan heeft dit hetzelfde effect. Bovendien vind deze CCD in de VS plaats in gebieden die ver afgelegen zijn van de bewoonde wereld, waar dus geen mobiele telefoonsignalen aanwezig zijn".

Bron:
Daily Mail - David Derbyshire (12 mei 2011)